செவ்வாய், 2024-06-25, 6:36 PM
நல்வரவு Guest | RSS

வணக்கம்....வாழிய தமிழ் மொழி வாழிய தமிழினம்.

பழங்கள்

தமிழ் பழம் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL FRUITS GLOSSARY

 

A - வரிசை

APPLE - அரத்திப்பழம், குமளிப்பழம்

APRICOT - சர்க்கரை பாதாமி

AVOCADO - வெண்ணைப் பழம்

 

B - வரிசை

BANANA - வாழைப்பழம்

BELL FRUIT - பஞ்சலிப்பழம்

BILBERRY - அவுரிநெல்லி

BLACK CURRANT - கருந்திராட்சை, கருங்கொடிமுந்திரி

BLACKBERRY - நாகப்பழம்

BLUEBERRY - அவுரிநெல்லி

BITTER WATERMELON - கெச்சி

BREADFRUIT - சீமைப்பலா, ஈரப்பலா

 

C - வரிசை

CANTALOUPE - மஞ்சள் முலாம்பழம்

CARAMBOLA - விளிம்பிப்பழம்

CASHEWFRUIT - முந்திரிப்பழம்

CHERRY - சேலா(ப்பழம்)

CHICKOO - சீமையிலுப்பை

CITRON - கடாரநாரத்தை

CITRUS AURANTIFOLIA - நாரத்தை

CITRUS AURANTIUM - கிச்சிலிப்பழம்

CITRUS MEDICA - கடரநாரத்தை

CITRUS RETICULATA - கமலாப்பழம்

CITRUS SINENSIS - சாத்துக்கொடி

CRANBERRY - குருதிநெல்லி

CUCUMUS TRIGONUS - கெச்சி

CUSTARD APPLE - சீத்தாப்பழம்

 

D - வரிசை

DEVIL FIG - பேயத்தி

DURIAN - முள்நாரிப்பழம்

 

E - வரிசை

EUGENIA RUBICUNDA - சிறுநாவல்

 

F - வரிசை

 

G - வரிசை

GOOSEBERRY - நெல்லிக்காய்

GRAPE - கொடிமுந்திரி, திராட்சைப்பழம்

GRAPEFRUIT - பம்பரமாசு

GUAVA - கொய்யாப்பழம்

 

H - வரிசை

HANEPOOT - அரபுக் கொடிமுந்திரி

HARFAROWRIE - அரைநெல்லி

 

I - வரிசை

 

J - வரிசை

JACKFRUIT - பலாப்பழம்

JAMBU FRUIT - நாவல்பழம்

JAMUN FRUIT - நாகப்பழம்

 

K - வரிசை

KIWI - பசலிப்பழம்

 

L - வரிசை

LYCHEE - விளச்சிப்பழம்

 

M - வரிசை

MANGO FRUIT - மாம்பழம்

MANGOSTEEN - கடார முருகல்

MELON - வெள்ளரிப்பழம்

MULBERRY - முசுக்கட்டைப்பழம்

MUSCAT GRAPE - அரபுக் கொடிமுந்திரி

 

N - வரிசை

 

 

O - வரிசை

ORANGE - தோடைப்பழம், நரந்தம்பழம்

ORANGE (SWEET) - சாத்துக்கொடி

ORANGE (LOOSE JACKET) - கமலாப்பழம்

 

P - வரிசை

PAIR - பேரிக்காய்

PAPAYA - பப்பாளி

PASSIONFRUIT - கொடித்தோடைப்பழம்

PEACH - குழிப்பேரி

PERSIMMON - சீமைப் பனிச்சை

PHYLLANTHUS DISTICHUS - அரைநெல்லி

PLUM - ஆல்பக்கோடா

POMELO - பம்பரமாசு

PRUNE - உலர்த்தியப் பழம்

 

Q - வரிசை

QUINCE - சீமைமாதுளை, சீமைமாதுளம்பழம்

 

R - வரிசை

RAISIN - உலர் கொடிமுந்திரி, உலர் திராட்சை

RASPBERRY - புற்றுப்பழம்

RED BANANA - செவ்வாழைப்பழம்

RED CURRANT - செந்திராட்சை, செங்கொடிமுந்திரி

 

S - வரிசை

SAPODILLA - சீமையிலுப்பை

STAR-FRUIT - விளிம்பிப்பழம்

STRAWBERRY - செம்புற்றுப்பழம்

SWEET SOP - சீத்தாப்பழம்

 

T - வரிசை

TAMARILLO - குறுந்தக்காளி

TANGERINE - தேனரந்தம்பழம்

 

U - வரிசை

UGLI FRUIT - முரட்டுத் தோடை

 

V - வரிசை

 

W - வரிசை

WATERMELON - குமட்டிப்பழம், தர்பூசணி

WOOD APPLE - விளாம்பழம்

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

உள்னுழை
                  Thiratti.com Tamil Blog Aggregator
தேடல்
விழியம்